Defensem el nostre CAP

Una atenció primària forta és SALUT

Arran de la pandèmia, o amb el pretext d’aquesta, els CAP dels nostres municipis han patit una darrera estocada que s’afegia a tot l’abandonament acumulat durant anys. La realitat és que totes haurem detectat que hi ha mancances greus als nostres CAP, en un sentit de manca de personal, dificultats d’accessibilitat, pèrdua de serveis…

És per això que proposem desplegar la campanya “Defensem el nostre CAP” amb el tret de sortida del 12 d’Abril, amb motiu del Dia Internacional de l’Atenció Primària.

CARPETA AMB ELS MATERIALS

La importància dels serveis públics dedicats a les cures

Amb el procés de desmantellament neoliberal de l’estat del benestar, s’estan tractant de privatitzar molts aspectes de la reproducció social coberts per la funció pública. Si amb aquesta nova crisi es redueix la provisió de serveis de cures, s’obligarà encara més a les dones a fer-se càrrec de les persones majors, les petites i les malaltes, reforçant la domesticitat i la feminització de la pobresa. Per tot plegat és fonamental garantir uns serveis públics i socials dedicats a la cura de qualitat, com a pilars bàsics per al desenvolupament de les comunitats i la sobirania reproductiva: escoles bressol, serveis de suport a la gent gran i a les persones amb diversitat funcional.

El paper central de l’Atenció Primària

El coronavirus i la crisi de cures ha evidenciat la importància de tenir un sistema sanitari públic. Què hauria estat de nosaltres sense aquest accés a la sanitat? Ningú pot qüestionar que és VITAL disposar d’un sistema sanitari públic i que aquest sigui fort. Amb equipaments que responguin a les necessitats de la població, amb suficients professionals que tinguin condicions laborals dignes. En aquest sentit, a més, l’Atenció Primària i Comunitària (APC) pren una especial rellevància com a principal porta d’entrada al sistema de salut públic, però la realitat és que l’APC fa anys que està infradotada, amb un pressupost molt llunyà al 25% de la inversió en Sanitat Pública que recomana l’OMS amb el suport de nombrosos estudis. Durant aquesta pandèmia, on l’Atenció Primària ha estat assumint un 80% de la patologia de la Covid-19, els anys de retallades i precarització laboral han accelerat el deteriorament dels CAP fins a arribar a col·lapsar totalment en algunes zones. I sense Atenció Primària desapareixen característiques tan importants del sistema sanitari públic com l’accessibilitat, la universalitat, la longitudinalitat i l’equitat.

La realitat, malauradament, és que l’Atenció Primària no ha estat ni és una prioritat per als governs ni per als diferents grups de poder que operen en la sanitat perquè genera poc negoci. El pacte de govern que van signar JuntsxCat i ERC contemplava un increment de 5.000 milions d’euros per a sanitat, però només 300 milions per a l’atenció primària en els tres anys vinents, tampoc explica on s’invertiran la resta. A escala estatal, podem parlar dels fons Next Generation de la Unió Europea, dels mil milions que l’Estat espanyol pretén destinar a Sanitat, 700 seran per equips d’alta tecnologia…

La nostra proposta

És imprescindible que el Govern de la Generalitat entomi amb caràcter urgent i prioritari l’Atenció Primària com a servei imprescindible per a la població i per al sosteniment i permanència d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat. Per això reclamem una APC que garanteixi els atributs que li donen sentit i la participació efectiva de la població en les decisions de política sanitària en tots els nivells i instàncies.

En concret, proposem:

La campanya DEFENSEM EL NOSTRE CAP

  • Erradicació de les barreres d’accés: PRESENCIALITAT, ACCESSIBILITAT I CONTINUÏTAT (reobertura dels centres tancats, reversió de la reducció d’horaris, recuperació dels serveis perduts i/o derivats a hospitals amb gestió privada.
  • Millora dels Equipaments: construcció de CAP i dispensaris nous o pendents de reformar i/o ampliar.
  • Millora de les condicions laborals i augment de personal: Acabar amb l’elevada temporalitat (que arriba al 62% en el cas de l’ICS), posar fi a la diversificació de convenis sota fórmules jurídiques diferents que caracteritza la xarxa SISCAT. Enfortir pressupostàriament i mitjançant l’estabilització de places d’interinatge els Equips d’Atenció Primària, de forma que hi hagi més estabilització i més contractació de personal mèdic i d’infermeria. 
  • Abordatge dels Determinants Socials de la Salut (DSS): Coordinació de l’APC amb la resta de serveis comunitaris, ja que és imprescindible per detectar com influeixen les condicions de vida de la població en la seva la salut i poder actuar a temps sobre els DSS: garantir condicions de vida digna en relació a l’habitatge, la salut mental, els subministraments, l’accés universal independentment de la situació administrativa, condicions laborals…
  • Capacitat d’incidència en el sistema sanitari: les professionals de l’AP han de poder gestionar llistes d’espera, ingressos hospitalaris, etc.
  • Aturar el Pla de desmantellament de l’AP com a via per a privatitzar-ne la gestió: Els centres d’atenció primària han de ser de titularitat i gestió pública, això significa que cal actuar i denunciar les EBA (Entitats de Base Associativa) i la seva gerencialització-professionalització de la direcció a través de falses cooperatives, la promoció de la competitivitat entre els centres d’AP per obtenir recursos, etc. I també que cal anar assumint la gestió dels centres d’atenció primària actualment gestionats per tercers, a mida que s’exhaureixin els respectius concerts o convenis.
  • Destinar, per tant, el 25% del pressupost de Salut als Equips d’Atenció Primària

Es tracta d’una campanya senzilla en defensa de l’atenció primària sanitària basada en cartelleria i altres materials propagandístics signats per la CUP, que té com a objectius:

➔ Denunciar el desmantellament de la sanitat pública en general i, particularment, el que s’ha dut a terme als CAP dels nostres municipis

➔ Reivindicar la necessitat d’un canvi de model sanitari, que sigui 100% públic i que es fonamenti en l’Atenció Primària arreu dels PPCC

➔ Visibilitzar la CUP com a organització compromesa amb la defensa de la sanitat pública

➔ Aprofitar la campanya per fer contactes amb les treballadores i usuàries dels CAP dels nostres municipis i, en la mesura del possible, promoure mobilitzacions

➔ Pressionar els governs autonòmics per tal que destinin els recursos necessaris per a l’Atenció Primària.

El tret de sortida públic serà el dia 12 d’abril amb motiu del Dia Internacional de l’Atenció Primària, dia en el qual les AL encartellarien i es faria campanya per xarxes amb imatges de totes les AL encartellant els CAP dels seus municipis. També es farien RdP o NdP locals i parlamentàries (si s’escau) explicant la proposta política de la CUP en l’àmbit sanitari, així com reivindicacions concretes i denúncies de l’estat actual de l’Atenció Primària pel que fa a les usuàries i les treballadores. 

Les accions poden reduir-se al dia 12, tot i que el més adient seria mantenir una feina d’agitació constant al voltant d’aquesta lluita, puix que hem detectat que es tracta d’una problemàtica comuna (amb els pertinents matisos) arreu dels nostres pobles i ciutats.